Poszukiwanie Mienia

W zakresie swojej działalności stworzyliśmy usługę detektywistyczną umożliwiającą osobą bądź podmiotom gospodarczym, w krótkim czasie znaleźć skradziony pojazd, specjalistyczny sprzęt czy bezprawnie użytkowane mienie. Użyjemy wszelkich dozwolonych metod, aby uzyskać także informację o osobach, które dokonały przywłaszczenia. Po wykonywanych czynnościach tworzymy i przekazujemy raport, będącym rzetelnym dokumentem zawierającym niezbędne informacje w tworzeniu ewentualnych postępowań procesowych.

Odrębną usługą jest przejęcie i zabezpieczenie pojazdów będących przedmiotem umowy. Bazując na doświadczeniu w wykonywaniu zleceń tego typu od firm leasingowych czy w windykacji bankowej, gdzie pojazdy są zabezpieczeniem kredytu. Podejmując się wykonaniu usługi w bardzo krótkim czasie ustalamy miejsce, gdzie znajduje się poszukiwany pojazd. Następnie przejmujemy je od dłużników bądź w przypadku braku możliwości porozumienia się z przyczyn od nas niezależnych wspieramy się pomocą instytucji publicznych. Posiadając już pełnoprawny dostęp do szukanego mienia zabezpieczamy je na wskazanym parkingu, bądź transportujemy w podane przez zleceniodawcę miejsce.