Poszukiwanie Kontaktu – SKIP TRACING

Definicja skip tracingu mówi, że jest to nic innego jak poszukiwanie kontaktu do osób, który celowo unikają kontaktu, ukrywają się lub zmieniają miejsce stałego pobytu do innej lokacji, pozostawiając za sobą jak najmniej śladów, po których można do niego dotrzeć. W praktyce jest to poszukiwanie wszelkimi dozwolonymi metodami kontaktu do podmiotów, między innymi do dłużników, którzy zaciągnęli zobowiązanie, po upływie czasu zapłaty zmieniają miejsce zamieszkania i urywają kontakt z wierzycielem. Jest to jedno z najbardziej frustrujących doświadczeń w procesie dochodzenia roszczeń, kiedy nie można zlokalizować osoby lub majątku. Chcesz wiedzieć co to za numer telefonu, bądź jaki jest aktualny numer telefonu do dłużnika to usługa poszukiwanie kontaktu uzupełni Państwa wiedzę. Jesteśmy w stanie w bardzo krótkim stanie uaktualnić numery telefonów czy adresy mailowe dłużników.