Wieloletnie doświadczenie na rynku usług detektywistycznych pozwala nam zaproponować Państwu następujące działania, które podejmujemy w celu pozyskania niezbędnych informacji o Państwa dłużniku. Uzyskanie w/w informacji umożliwi Państwu podjęcie trafnych decyzji, mających na celu odzyskanie należnych Państwu wierzytelności. Wywiad gospodarczy realizowany przez Agencję Detektywistyczną de facto pomaga również w dużej mierze określić, jaki jest poziom ryzyka przy zawieraniu nowego, często bardzo ważnego dla firmy kontraktu. W przypadku, gdy realizujemy raport stricte majątkowy, jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie uzyskać rzetelne informacje na temat faktycznego stanu posiadania (majątku) wskazanej firmy lub osoby fizycznej. Pozyskane informacje w dalszym postępowaniu mogą być wykorzystane przez Kancelarię z Grupy „de facto” w celu dokonania stosownych zabezpieczeń na majątku dłużnika.

 

Wywiad gospodarczy polecany jest również firmom handlowym przed rozpoczęciem współpracy z potencjalnym kontrahentem. Warto upewnić się, czy dany podmiot gospodarczy jest godny Państwa zaufania. Wywiad gospodarczy może być również bardzo pomocny dla inwestorów, którzy po zapoznaniu się z jego treścią będą mogli obiektywnie określić wartość podmiotu, którym są zainteresowani.

W ramach wywiadu gospodarczego wykonujemy takie czynności jak:

 • potwierdzenia danych rejestrowych wskazanego podmiotu
 • weryfikacja przedstawionych dokumentów
 • ustalenie aktualnych danych teleadresowych
 • powiązań z innymi podmiotami gospodarczymi
 • ustalenie czy weryfikowany podmiot prowadzi zarejestrowaną działalność gospodarczą
 • dokonanie ustaleń jaki jest przedmiot działania sprawdzanej działalności gospodarczej
 • od kiedy działalność jest prowadzona
 • pod jakim numerem w ewidencji działalność jest prowadzona
 • liczba zatrudnionych pracowników danego podmiotu
 • zasoby majątkowe danego podmiotu znajdujące się na terenie zakładu lub w jego magazynach (ewentualny majątek)
 • w przypadku wywiadu jawnego – przeprowadzenie ustaleń terenowych obejmujących również dokumentację zdjęciową
 • szeroko zakrojony wywiad terenowy (dotyczy głównie przeprowadzania wywiadu środowiskowego poprzez rozmowy z sąsiadami, sąsiadującymi firmami oraz kontakt bezpośredni ze sprawdzanym podmiotem, etc.)
 • ustalenie adresów zameldowania badanego podmiotu
 • ustalenie adresów zamieszkania sprawdzanego podmiotu
 • weryfikacja adresu zamieszkania i zameldowania sprawdzanych podmiotów pod kątem ich zgodności ze stanem faktycznym
 • wykonanie dokumentacji zdjęciowej pod każdym z weryfikowanych adresów
 • ustalenia w Sądzie Rejonowym właściwym miejscowo, czy wobec podmiotu jest prowadzone postępowanie układowe lub upadłościowe i na jakim znajduje się ono etapie
 • ustalenia w Kancelariach komorniczych
 • weryfikacja dokumentów rejestrowych w danym Sądzie Rejonowym
 • przeprowadzenia wywiadu w zakresie wyszukania nieruchomości należących do podmiotu, w ramach określonego obszaru administracyjnego – czynność ta jest wykonywana w odniesieniu do każdego ustalonego adresu podmiotu
 • ustalenie prawa własności w stosunku do wskazanej
 • przeprowadzenia wywiadu w zakresie wyszukania ruchomości należących do sprawdzanego podmiotu
 • sprawdzenie opinii o wskazanym podmiocie wśród firm z pokrewnej branży