Motto Grupy de facto „bez pełnej informacji nie ma skutecznej windykacji”. De Facto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. specjalizuje się w pozyskiwaniu informacji o podmiotach i wykorzystywaniu ich w procesie windykacji, co skutkuje skutecznie przeprowadzonym procesem windykacji. Skuteczna windykacja należności jest od wielu lat domeną Grupy de facto. Z roku na rok zwiększająca się liczba nowych Klientów świadczy o bardzo wysokim zadowoleniu ze świadczonych przez nas usług. Do każdej sprawy podchodzimy w indywidualny sposób, co zapewnia wysoką skuteczność naszych działań. Nie ma dla nas należności nie do odzyskania. Dzięki stosowaniu często niekonwencjonalnych, ale zgodnych z obowiązującym prawem metod, potrafimy również odzyskać należności, których nie udało się odzyskać typowym firmom windykacyjnym, jak również należności, których nie udało się odzyskać komornikowi po prawomocnym wyroku Sądu i uzyskaniu tytułu wykonawczego. Nasze działania prowadzimy na terenie całego kraju jak również w wybranych krajach na terenie całego świata.

Windykacja z de facto gwarantuje:

  • Działania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, opierające się na nowoczesnych i skutecznych rozwiązaniach.
  • Natychmiastowe uruchomienie procesu windykacyjnego,
  • Weryfikację i ustalenie kondycji finansowo-prawnej dłużnika,
  • Profesjonalny Zespół Windykacji Terenowej, dzięki któremu bezpośrednio negocjujemy z dłużnikami,
  • Proces windykacji oparty na współdziałaniu najlepszych negocjatorów, mediatorów i prawników.
  • Pieczęć prewencyjną