Jeżeli Twoje dziecko od pewnego czasu inaczej się zachowuje, pogorszyła się komunikacja w domu i z wszystkich stron tj. rodzina, szkoła, otrzymujesz niepokojące komunikaty o zachowaniu się dziecka, obawiasz się o bezpieczeństwo swojego dziecka, chcesz sprawdzić, czy nie jest pod negatywnym wpływem rówieśników – sprawdź, co tak naprawdę się stało.

W ramach zlecenia wykonujemy:

  • ustalenie kontaktów towarzyskich dziecka, oraz ich weryfikacja pod kątem ustalenia potencjalnych zagrożeń (narkotyki, alkohol, sekty, wykorzystywanie nieletnich)
  • przeprowadzenie kompleksowego wywiadu środowiskowego dotyczącego osób z najbliższego otoczenia dziecka.
  • przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w szkole
  • weryfikację jakichkolwiek problemów z prawem dziecka lub osób z jego najbliższego otoczenia
  • obserwację dziecka ukierunkowaną na ujawnienie potencjalnych zagrożeń.
  • dokumentacja fotograficzna/video z wykonanych czynności.