Z uwagi na specyfikę naszych działań i poszanowanie interesów naszych Klientów, referencje udostępniamy tylko i wyłącznie na życzenie, po wyrażeniu na powyższe stosownej zgody przez Klienta wystawiającego referencje.