De Facto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. specjalizuje się w weryfikacji kandydatów ubiegających się o pracę jak również już zatrudnionych pracowników. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w w/w zakresie jesteśmy w stanie w krótkim czasie przedstawić precyzyjnie „całą prawdę” o pracowniku zgodną ze stanem faktycznym, a nie z CV lub zwolnieniem lekarskim.

W ramach weryfikacji zgodności CV lub zwolnienia pracownika wykonujemy takie czynności jak:

  • Weryfikacja osób ubiegających się o pracę lub osób już zatrudnionych w celu dostarczenia pełnej informacji o zatrudnianych osobach
  • Potwierdzenie wiarygodności informacji i eliminacji ryzyka wyboru niewłaściwej osoby
  • Wywiad środowiskowy w miejscu zameldowania/pobytu osoby,
  • Ustalenie kontaktów towarzyskich osoby pod kątem sprawdzenia uczciwości osoby, karalności
  • Sprawdzenie stanu majątkowego (ruchomości, działalność gospodarcza)
  • Sprawdzenie, czy osoba nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych oraz rejestrze zastawów.
  • Przeprowadzienie wywiadu z byłym pracodawcą
  • Weryfikacja przebiegu edukacji i zdobytych kwalifikacji
  • Zakup kontrolowany (weryfikacja uczciwości zatrudnionego pracownika)