Dzięki wykwalifikowanej kadrze detektywów jesteśmy w stanie zaproponować Państwu kilka rozwiązań umożliwiających bądź nawiązanie bezpośredniego kontaktu z poszukiwana osobą, bądź ustalenie jej miejsca pobytu. Wszelkie ustalenia możemy również przekazać w formie audio/video. De Facto Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. współpracuje na stałe z detektywami na terenie całego kraju. Tak duża sieć detektywów i informatorów pozwala na bardzo szybkie potwierdzenie uzyskanych podczas działań informacji w terenie.

W ramach poszukiwań wykonujemy m.in. :

  • Ustalenie okoliczności i przyczyn zaginięcia/uprowadzenia osoby
  • Ustalenie wszystkich świadków, mogących posiadać informacje o okolicznościach i przyczynach zaginięcia lub uprowadzenia wskazanej osoby
  • Ustalenie kontaktów zawodowych i towarzyskich zaginionej osoby pod kątem ustalenia ewentualnych przyczyn zaginięcia bądź uprowadzenia osoby
  • Pełna współpraca i wymiana informacji z organami ścigania (Policja,Prokuratura)
  • Ustalanie miejsca zamieszkania lub pobytu osób poszukiwanych
  • Ustalenie miejsca pracy danej osoby
  • Poszukiwanie sprawców przestępstw
  • Poszukiwanie osób bliskich
  • Poszukiwanie osób zaginionych