Poprzez wiele lat współpracy z dużymi korporacjami zajmującymi się udzielaniem kredytów i leasingów na mienie ruchome, nasza Agencja wypracowała sprawdzony i skuteczny sposób i zakres działania umożliwiający odszukanie, przejęcie i zabezpieczenie poszukiwanego mienia.

W ramach poszukiwań mienia wykonujemy m.in. :

  • poszukiwania przedmiotów leasingu i kredytów
  • zabezpieczanie przedmiotów leasingu i kredytów (w tym poszukiwanie kupców na te przedmioty)
  • poszukiwanie i zabezpieczenie mienia skradzionego lub przywłaszczonego
  • poszukiwanie nieruchomości celem spełnienia roszczenia na rzecz wierzyciela