Jeśli decydujecie sie Państwo na wynajęcie opiekunki do dziecka, nasza Agencja doskonale rozumie, jaka odpowiedzialność spoczywa na Rodzicach powierzających dzieci w opiekę osobom obcym. Zostawiając dziecko pod opieką niani oczekujemy, aby zapewniła ona komfort i bezpieczeństwo, oraz dbała o jego prawidłowy rozwój fizyczny i emocjonalny.

Nasi specjaliści dokonają weryfikacji kandydatek/kandydatów na opiekunki, oraz sprawdzą, jak wypełniają swoje obowiązki już zatrudnione opiekunki/opiekunowie. Powyższe dotyczy osób zatrudnianych bądź zatrudnionych w charakterze opiekunki/opiekuna nie tylko do opieki nad dziećmi, ale także osobami starszymi, bądź niedołężnymi.

W ramach zlecenia wykonujemy:

  • przeprowadzenie kompleksowego wywiadu środowiskowego o kandydatce/kandydacie na opiekunkę/opiekuna dziecka/osoby starszej bądź niedołężnej
  • weryfikacja referencji oraz zebranie opinii z poprzednich miejsc pracy.
  • montaż w wybranych pomieszczeniach mieszkalnych dyskretnych kamer internetowych pozwalających na sprawowanie przez rodziców bieżącego nadzoru nad dzieckiem/osobą straszą bądź niedołężną.
  • Sprawdzenie karalności kandydatki/kandydata
  • Weryfikacja poziomu realizacji obowiązków